Informacje dla autorów                 Information for the Authors

Zasady przyjmowania prac

Zgłaszanie prac powinno odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu do zarządzania procesem edytorskim Index Copernicus Publishers Panel i do tego celu niezbędna jest rejestracja na stronie:  http://e-antropomotoryka.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Rejestracja pracy odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi Panelu dla Autorów.

 • Po zarejestrowaniu się na platformie IC Publishers Panel, autorzy powinni kontaktować się z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej IC Publisher Panel lub bezpośrednio z Redakcją przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Autor odpowiedzialny za korespondencję z Redakcją otrzymuje powiadomienie potwierdzające zgłoszenie artykułu oraz informacje o etapach procesu wydawniczego artykułu.
 • Redakcja nie przyjmie artykułu, w którym występują zjawiska "ghostwriting" i "guest authorship", a wszelkie nieprawidłowości będzie ujawniać.
 • Wszystkie publikacje podlegają prawu autorskiemu, wynikającemu z Konwencji Berneńskiej i z Międzynarodowej Konwencji Praw Autorskich, poza wyjątkami dopuszczanymi przez prawo krajowe.
 • Autor składa oświadczenie (w pracach zespołowych w imieniu wszystkich współautorów składa główny autor), że materiały zakwalifikowane do wydrukowania stają się wyłączną własnością Redakcji i nie można ich publikować w całości lub w części w innych czasopismach lub mediach cyfrowych bez zgody Wydawcy.
 • Zgłoszenie pracy do druku jest jednoznaczne z przekazaniem przez autora (autorów) prawa do własności Redakcji, co stwierdza główny autor w oświadczeniu.
 • Główny autor jest zobowiązany do określenia wkładu współautorów w powstanie artykułu zgodnie z wymogami elektronicznego systemu zarządzania procesem edytorskim IC  Publishers Panel.  

Zasady kwalifikacji pracy do druku:

 • Praca przygotowana niezgodnie z wymogami "Regulaminu publikowania prac" zostanie odesłana autorowi do poprawy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek językowych oraz dokonywania skrótów.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji tekstu, jego skracania, dokonywania poprawek w zakresie ujednolicenia nazewnictwa.
 • O dopuszczeniu pracy do druku decyduje Redakcja, opierając się na opinii recenzentów oraz odpowiedziach autorów lub głównego autora na uwagi recenzentów.
 • Po przetłumaczeniu, korekcie językowej oraz opracowaniu redakcyjnym, praca zostanie przesłana do akceptacji autorowi/autorom. Redakcja wyznacza termin jednego tygodnia na dokonanie korekty autorskiej.
 • Przed drukiem autor odpowiedzialny za korespondencję z Redakcją, otrzyma drogą e-mailową artykuł w postaci pliku (w formacie PDF), zredagowany zgodnie z szablonami stylowymi czasopisma, w celu wyrażania zgody na jego publikację. Na tym etapie wydawniczym może być dokonana tylko drobna, ostateczna  korekta. Przetrzymywanie artykułu („szczotki”) może spowodować przesunięcie pracy do kolejnego numeru.

 

Uwagi końcowe

 • Publikowanie prac w „Antropomotoryce. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences (JKES)jest nieodpłatne.
 • Autor odpowiedzialny za korespondencję z Redakcją otrzymuje bezpłatnie plik PDF z zawartością numeru kwartalnika, w którym jest zamieszczona jego praca.
 • Streszczenia oraz pełne teksty  w języku angielskim i polskim zamieszczone na stronie internetowej: http://www.antropomotoryka.pl/ oraz http://e-antropomotoryka.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 • Prenumeratę numerów czasopisma wydanych w formie książkowej można zamówić odpłatnie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Kolportaż i sprzedaż bieżących numerów „Antropomotoryki. Journal of Kinesiology and  Exercise Science” i  archiwalnych “Antropomotoryki” prowadzą: - Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AWF w Krakowie. Adres: al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków,tel./fax  48 12 683 12 24; tel. 48 12 683 12 78; - Krakowska Księgarnia Kultury Fizycznej. Adres:  al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel./fax 48 12 681 36 22.