Redakcja

Redaktor Naczelny Edward Mleczko

Z-ca Redaktora Naczelnego Zofia Ignasiak

 

Komitet Redakcyjny

Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki,

Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta

 

Rada Naukowa

Michal Belej (Słowacja), Józef Bergier, Peter Blaser (Niemcy), Tadeusz Bober,

Janusz Czerwiński, Józef Drabik, Stefan Grössing (Austria), Peter Hirtz (Niemcy),

Vladimir Issurin (Izrael), Jan Junger (Słowacja), Andrzej Jopkiewicz, Grzegorz Juras,

Han C.G. Kemper (Holandia), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Rosja),

Robert M. Malina (USA), Ryszard Przewęda, Igor Ryguła,Albertas Skurvydas (Litwa),

Michał Spieszny, Peter Weinberg (Niemcy), Stanisław Żak


Redaktor statystyczny

Stanisław Matusik

 

Redaktorzy językowi

Redaktor językowy (pol):

Michał Stachowski

Redaktorzy językowi (eng):

Katarzyna Smith - AmE Native

Sylwia D. Willcox - TransAtlantic Communications

 

Sekretarz Redakcji

Joanna Gradek 

Asystent Redakcji

Renata Nieroda