Artykuły zgłoszone do publikacji przez IC Publishers Panel są oceniane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Redakcja podaje listę recenzentów raz w roku do publicznej wiadomości w ostatnim numerze kwartalnika.

Recenzje są wykonywane w arkuszu recenzenckim w IC Publisher Panel. Recenzenci są zobowiązani do sformułowania jednoznacznego wniosku o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. 

Procedury recenzowania powinny być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, umieszczonymi na stronach internetowych:

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce:

http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

http://bbn.uksw.edu.pl/node/76

Kodeks etyki pracownika naukowego

http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf

 

Arkusz recenzyjny 

 

 

Lista Recenzentów 2013 i 2016

 

Załączniki:
Pobierz plik (LIST OF REVIEWERS 2016.pdf)LIST OF REVIEWERS 2016[LIST OF REVIEWERS 2016][ ]219 kB
Pobierz plik (lor_2015.pdf)LIST OF REVIEWERS 2015[LIST OF REVIEWERS 2015][1]32 kB
Pobierz plik (LIST OF REVEWIERS 2014.pdf)LIST OF REVIEWERS 2014[LIST OF REVIEWERS 2014][2]41 kB
Pobierz plik (LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2013.pdf)LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2013.pdf[LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2013][3]105 kB