W „Antropomotoryce. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences (JKES)” przedstawiane są wyniki oryginalnych eksperymentów i obserwacji działania ruchowego człowieka, prowadzonych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych przez badaczy motoryczności ludzkiej (antropomotoryki) oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych, takich jak: fizjologia, psychologia, antropologia fizyczna, biomechanika, medycyna, informatyka, ekonomia, genetyka, pedagogika, nauka o sporcie. Pozwala to na poznanie istoty działalności ruchowej człowieka, jej struktury, rozwoju umiejętności, motorycznych zdolności i predyspozycji, uczenia się czynności ruchowych, ich kontroli i sterowania  oraz skutków zdrowotnych i sportowych uprawiania szeroko pojętej aktywności fizycznej człowieka.